Dekkarifestivaalin esiintyjät 2023

Leena Lehtolainen / Marko Kilpi / Mikael Viima / Joona Keskitalo / Martta Kaukonen / Saija Kuusela / Satu Rämö / Christian Rönnbacka / Kale Puonti / Helena Immonen / Ville Kaarnakari / Mika Ilmén / Tero Haapala & Göran Wennqvist / Jari Raatikainen / Niko Rantsi / Tuomas Rimpiläinen / Rebekka Härkönen
Leena Lehtolainen
Marko Kilpi
Mikael Viima
Joona Keskitalo
Martta Kaukonen
Saija Kuusela
Satu Rämö
Chirstian Rönnbacka
Kale Puonti
Helena Immonen
Ville Kaarnakari
Mika Ilmén
Tero Haapala & Goran Wennqvist
Jari Raatikainen
Niko Rantsi
Tuomas Rimpiläinen
Rebekka Härkönen